Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Szczegółowy opis działań zawiera II rozdział Statutu Szkoły.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2011 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Mucha
Ilość wyświetleń: 1423
24 marca 2011 14:18 (Renata Mucha) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2011 13:40 (Renata Mucha) - Zmiana treści zakładki.
22 marca 2011 14:59 (Renata Mucha) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl