Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

Struktura organizacyjna i sprawowane funkcje

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym jest samodzielną jednostką organizacyjną. Jest publiczną szkołą sześcioletnią, powszechną i obowiązkową. Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniem określa w danym roku szkolnym arkusz organizacyjny.

Obwód Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym obejmuje miejscowości: Krzeszów Górny i Nowa Wieś.

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • Samorząd Uczniowski.

Szczegółowy opis kompetencji organów określa Statut Szkoły: rozdział III § 9-16.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2011 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Renata Mucha
Ilość wyświetleń: 1768
25 marca 2011 09:26 (Renata Mucha) - Zmiana treści zakładki.
24 marca 2011 14:43 (Renata Mucha) - Zmiana treści zakładki.
22 marca 2011 15:00 (Renata Mucha) - Dodanie nowej zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl