Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Sposób załatwiania spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Sprawy można załatwiać osobiście lub korespondencyjnie kierując je na adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym

Krzeszów Górny 109

37-413 Harasiuki

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny otwarcia sekretariatu: codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.