Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Szczegółowy opis działań zawiera II rozdział Statutu Szkoły.