Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Struktura organizacyjna i sprawowane funkcje

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym jest samodzielną jednostką organizacyjną. Jest publiczną szkołą sześcioletnią, powszechną i obowiązkową. Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniem określa w danym roku szkolnym arkusz organizacyjny.

Obwód Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym obejmuje miejscowości: Krzeszów Górny i Nowa Wieś.

Organami szkoły są:

Szczegółowy opis kompetencji organów określa Statut Szkoły: rozdział III § 9-16.