Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Status prawny

Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym jest szkołą publiczną.

Organem prowadzącym szkoły jest Stowarzyszenie "NASZYM DZIECIOM", a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.