Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Statut

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzeszowie Górnym opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624   z późn. zm.).