Biuletyn Informacji Publicznej - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym
https://kgszkola.bipszkola.pl

Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Gminy Harasiuki.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Harasiuki.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

 

Majątek szkoły:

 

ŚRODKI TRWAŁE:

 

  • Budynek szkolny wraz z ogrodzeniem

618 489,85

  • Budynek gospodarczy

3 570,00

  • Boisko wielofunkcyjne

375 140,65

  • Sala gimnastyczna

485 794,04

  • Inne środki trwałe

9 298,86

WYPOSAŻENIE

250 487,12

RAZEM

1 742 780,52

 

Powyższym majątkiem, stanowiącym własność Gminy Harasiuki, zarządza dyrektor szkoły.

Dla środków trwałych i wyposażenia prowadzone są w szkole księgi inwentarzowe.